Je-li požadováno zachování historického vzhledu soklu, ale s tím, že by měla být odstraněna horní černá krusta provádíme renovaci tryskáním speciálním materiálem na bázi drceného skla. Tryskání je prováděno s odsáváním.