Renovace, čištění schodů a podlah

I přesto, že jsou kamenné schody a podlahy velice odolné, vyžadují pravidelnou péči a údržbu. Kromě klasické údržby jsme schopni opravit či vyčistit velice poničené kamenné podlahy i schody. Specializujeme se na renovaci objektů z přírodního i umělého kamene. Postupů je celá řada. Rozhodnutí o zvolení konkrétní technologie závisí na provedení odborné analýzy za přítomnosti investora. Zvažováno je přitom několik aspektů. V historických objektech je naším cílem zachovat dobový vzhled schodiště a zajistit přitom jeho snazší údržbu. V činžovních domech je obvykle upřednostňován snadný úklid. Jelikož se velmi často jedná o práce v interiéru, provádíme veškeré práce s odsáváním – tzn. prakticky bezprašně, za použití nejmodernějších mechanických a chemických prostředků. Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoli prosbou či dotazem. Vždy se pokusíme navrhnout nejlepší postup renovace a čištění přímo na míru.

Co nabízíme?

Renovace a čištění schodů

Renovace a čištění podlah

kamenné schody

Jak postupujeme?

Postupů renovace je celá řada. Rozhodnutí o zvolení konkrétní technologie závisí na odborném posouzení na místě za přítomnosti investora. Je přitom zvažována celá řada aspektů. Na základě odborné analýzy, je písemně investorovi předložen návrh postupu, včetně cenových relací doby trvání a další náležitosti.

Postupy renovace lze v zásadě dělit na chemickémechanické a kombinované. Volba závisí na stavu schodiště a na tom, jakou chceme mít finální podobu schodiště nebo podlahy. Když je kámen zbaven nečistoty následují opravy poškození kamene a spárování. Na závěr pak úklid a celková impregnace schodiště nebo podlahy.

Chemické čištění se provádí v případě, že je schodiště nebo podlaha ve velmi dobrém stavu, pouze horní vrstva kamene obsahuje nečistotu. Provádí se i v těch případech, jestliže chceme z důvodů památkářských zachovat dobový vzhled schodiště nebo podlahy, tj. všechny prohlubně, praskliny, atd.. Chemické čištění probíhá ve dvou etapách. V první se odstraní špína z horní vrstvy kamene. Ve druhé se provede neutralizace zbytků čistícího prostředku, jinak by mohlo dojít v dlouhodobějším horizontu k destrukci kamene. Závěrečná úprava hydrofobizací (oleofobizací) je možná až po úplném vyschnutí kamene tj. za 7 až 14 dnů. Do té doby by mělo být schodiště jen minimálně zatěžováno.

POZOR! Při chemické renovaci hrozí v případě netěsností spár mezi kameny průsak vody do omítky na spodní části stupňů. Chemická renovace může být prováděná i za provozu objektu, při samotném čištění by však mělo být schodiště či podlaha vyřazeny z provozu.

Na základě našich zkušeností mají schodiště ve starých objektech celou řadu nedostatků. Jedná se především o krustu atmosferických a jiných nečistot usazenou v pórech kamene. Kolem zábradlí bývají zbytky nátěrů, kolem stěn pak zbytky usazenin po stavebních pracích a malbě. Kámen má prohlubně, některé hrany jsou uraženy, v objektech veřejně přístupných nezřídka bývá nalepena na povrchu kamene žvýkačka apod. V takovém případě převažují postupy na bázi mechanických technologií, tj. srovnání nášlapů (nejčastěji přebroušením), jejich případné vytmelení speciálním tmelem namíchaným do barvy přírodního kamene a povrchová úprava odpovídající době, v níž schody vzikaly. Nejčastěji se jedná o pemrlování. Takto totiž bylo v minulosti povrchově upraveno 90% schodišť ve středoevropském regionu. Přeje-li si investor snadnou údržbu, je závěrečnou úpravou dobroušení. Povrch nášlapů je pak hladký, ale neklouzavý. Spáry mezi jednotlivými stupni vyplňujeme restaurátorskou maltou v odstínu o stupeň tmavším, než je barva kamene.

Je-li požadováno zachování historického vzhledu schodiště, ale s tím, že by měla být odstraněna horní černá krusta provádíme renovaci tryskáním speciálním materiálem na bázi drceného skla.

Závěrečnou úpravou je osazení fotoluminiscenčního bezpečnostního značení a impregnace – hydrofobizace (oleofobizace) kamene. Značení vyhovuje zákonu 11/2002 Sb., národním i mezinárodním normám. Jendá se o neviditelnou chemiskou vrstvu v horní části molekul kamene, která jej chrání před cizorodými látkami a výrazně snižuje špinivost kamene. Úprava se volí podle stupně zatížení schodiště. Kaluma s.r.o. nabízí tři druhy ochrany a to na bázi oligomerického roztoku siloxanu, na bázi silikonových sloučenin a na bázi polymerů, cyklophatů. Působení ochrany je dlouhodobé, naše společnost poskytuje podle zvolené ochrany a stupně zatížení schodiště tří až desetiletou záruku.

Všechny tyto práce se provádějí strojně a odsáváním, tedy prakticky bezprašně (úlet činí cca 7%). Jsou možné i za provozu objektu, je však třeba počítat se zvýšenou hlučností. Naše společnost používá nejmodernější technologii. Od investora požadujeme pouze napojení na el. proud 220V, 16 A., přístup k WC, místo na uložení přístrojů po dobu prací a nádobu (popelnici) na odpad vznikající při renovaci.

Galerie hotových prací

Kontaktujte nás

Hledáte odborníky na renovaci a čištění kamene?
Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem a my pro vás najdeme řešení.

Odesláním poptávkového formuláře souhlasíte se zpracováním os. údajů. (více informací)