Renovace, čištění křížů a božích muk

Kříže a boží muka jsou ozdobou naší krajiny. Často ale stojí stranou pozornosti, zarůstají a jejich údržba je opomíjena až do chvíle, kdy je jejich stav velmi špatný. Jsme tu proto, abychom pomohli s odstraněním škod a opravou do původního stavu. Kříže a pomníky vyčistíme, nakloněné srovnáme, kovové části zbavíme rzi a starých nátěrů a znovu natřeme, vyzlatíme nápisy, lze i doplnit chybějící či poškozené části. V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

Co nabízíme?

Jak postupujeme?

Postupů renovace je celá řada. Rozhodnutí o zvolení konkrétní technologie závisí na odborném posouzení na místě za přítomnosti investora. Je přitom zvažována celá řada aspektů. Na základě odborné analýzy, je písemně investorovi předložen návrh postupu, včetně cenových relací doby trvání a dalších náležitostí.

Postupů vyčištění kamene, které provádíme, je celá řada. V zásadě se však dají dělit na chemické, mechanické a kombinované. Volba závisí na stavu kříže a na tom, jakou chce investor mít finální podobu. Když je kámen zbaven nečistoty následují opravy poškození kamene a spárování mezi kameny. Případné srovnání a renovace doplňků, obnova nápisů, a nakonec i celková impregnace kamenných prvků.

Chemické čištění se provádí v případě, že je kříž či boží muka ve velmi dobrém stavu, pouze horní vrstva kamene obsahuje nečistotu. Provádí se i v těch případech, jestliže chceme z důvodů památkářských zachovat dobový vzhled soklu, tj. všechny prohlubně, praskliny, atd. Chemické čištění probíhá ve dvou etapách. V první se odstraní špína z horní vrstvy kamene. Ve druhé se provede neutralizace zbytků čistícího prostředku jinak by mohlo dojít v dlouhodobějším horizontu k destrukci kamene. Závěrečná úprava hydrofobizací (oleofobizací) je možná až po úplném vyschnutí kamene tj. za 7 až 14 dnů.

Kombinaci chemického čištění a mechanické renovace používáme v případě, jestliže chceme zachovat historický stav, avšak bez pozdějších negativních zásahů, např. necitlivé tmelení spár, zbytky barvy po nátěrech kovových prvků. Tyto operace se provádějí po chemickém vyčištění kamene, před závěrečnou hydrofobizací.

Provádí se v případě, kdy je třeba kříž nebo boží muka celkově opravit. Kříže, kapličky a boží muka jsou vystavena neustálému vlivu počasí. Vzniká tak krusta atmosférických a jiných nečistot usazených v pórech kamene. Veškeré kamenné prvky jsou nejdříve zbaveny povrchové nečistoty tlakovou vodou. Poté se provádí renovace povrchu jehličkováním a strojním pemrlováním. Na závěr je provedeno zatmelení spár restaurátorskou maltou.

Galerie hotových prací

Kontaktujte nás

Hledáte odborníky na renovaci a čištění kamene?
Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem a my pro vás najdeme řešení.

Odesláním poptávkového formuláře souhlasíte se zpracováním os. údajů. (více informací)