RENOVACE SCHODIŠTĚ - prováděné práce

ČIŠTĚNÍ, RENOVACE A OPRAVY KAMENNÝCH SCHODŮ

 

 • srovnání nášlapů přebroušením (neleštěný přírodní kámen, teraco, pískovec)

 • jemné broušení na sucho – (teraco, pískovec)

 • broušení a leštění kamene pod vodou 7x (leštěný přírodní kámen, mramorit)

 • nový povrch schodiště upraven pemrlováním (přírodní kámen neleštěný)

 • chemické čištění (venkovní schodiště)

 • tmelení prasklin a prohlubní (tmel v barvě kamene)

 • oprava uražených hran a rohů kamenných schodů (v barvě kamene)

 • tmelení spár (restaurátorským tmelem v barvě kamene)

 • protiskluzná úprava, protiskluzové pásky (schody z leštěného kamene)

 • hydrofobizace na bázi siloxanu

 • nano hydrofobizace

 • osazení orientačními a bezpečnostními značkami (veřejné objekty)

 

 

SCHODIŠTĚ V HISTORICKÝCH OBJEKTECH

 

 • fotodokumentace

 • konzultace s památkáři

 • postup dle dobové technologie

 

 

OSTATNÍ PRÁCE

 

 • renovace litinového zábradlí (odstranění starých barev, renovace madla, výměna poškozených částí, nový nátěr)

 • renovace podlah z litého teraca na chodbách a podestách

 

 

Pracovní postup bude navržen po odborné prohlídce a projednání s objednatelem.

Z činnosti bude provedena fotodokomentace.

Všechny práce jsou prováděny s odsáváním (prakticky bezprašně), za použití nejmodernějších mechanických a chemických prostředků. Od investora požadujeme pouze napojení na el. proud 220V, 16 A.

TOPlist