ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI - prováděné práce

  • analýza problému - provedení fotodokumentace, měření velikosti, způsob odstranění, provedení zkoušek

  • zhotovení cenové nabídky, která může sloužit i jako podklad pro pojišťovnu
  • vyhotovení odborného posudku včetně stanovení nákladů na odstranění graffiti

  • umytí povrchu

  • odstranění graffiti

  • retuš místa po odstranění graffiti - sjednocení odstínu s okolními plochami

  • ochrana napadeného místa ochranným nátěrem

 

Pracovní postup bude navržen po odborné prohlídce a projednání s objednatelem.

Z činnosti bude provedena fotodokomentace.

Všechny práce jsou prováděny s odsáváním (prakticky bezprašně), za použití nejmodernějších mechanických a chemických prostředků. V případě potřeby si zajistíme potřebnou elektřinu i vodu.


TOPlist